Rodzaje książek

Książki poetyckie: jak sama nazwa wskazuje, są to książki zawierające utwory poetyckie, które łatwo rozpoznać po ich układzie na stronie. Zazwyczaj pisane są wierszem i strofami, więc marginesy są dość szerokie, zwykle po obu stronach.

Książki biograficzne

Z greckiego bios i graphein oznaczające odpowiednio życie i pisanie, te książki są tymi, które opowiadają o życiu osoby. Na ogół robi się to chronologicznie i z naciskiem na najważniejsze wydarzenia związane z postacią, czyli takie, które uzasadniałyby zainteresowanie pisaniem tego typu książek. Biografie są zazwyczaj pisane o ludziach, którzy w taki czy inny sposób byli ważni dla społeczeństwa. Mogą to być zarówno prezydenci, jak i muzycy, aktorzy, naukowcy czy rewolucjoniści. Biografia może być napisana nawet wtedy, gdy dana osoba jeszcze żyje i nie musi mieć zgody tej osoby na publikację. Jeśli to sama osoba decyduje się na stworzenie książki opowiadającej jej własną historię, nazywana jest ona autobiografią. W niektórych przypadkach do biografii dołączone są fotografie przedstawiające daną osobę w czasie opisywanych wydarzeń lub list czy notatka napisana przez nią.

Może Cię również zainteresować temat: Dlaczego warto czytać książki? Sprawdźmy to!

Książki podróżnicze

Opisują anegdoty, zwyczaje, sytuacje, krajobrazy, miejsca i wydarzenia. Książki te były pisane przez podróżników, którzy zapuszczali się w rejony jeszcze nie zbadane przez człowieka lub gdzie żyły odizolowane i „egzotyczne” dla odwiedzających je społeczności. W dzisiejszych czasach bardzo często kronikarze lub zwykli podróżnicy opowiadają o własnych przeżyciach, dlatego jest to gatunek, który wciąż pozostaje popularny, nawet jeśli odwiedzane miejsca są już dobrze znane. Ważna jest tu analiza i obserwacje autora, a nie sam opis.

Książki o sztuce

Te książki są zdominowane przez obrazy, które przedstawiają dzieła sztuki, czy to malarstwo, rzeźba, fotografia. W niektórych przypadkach książka ogranicza się tylko do tego, w innych zaś zawiera również analizę i interpretację dzieł. Może też zawierać omówienie kontekstu historycznego, w którym dzieło powstało, co pozwala czytelnikowi na pełniejsze i dokładniejsze zrozumienie utworu. Książka artystyczna może zawierać kilka dzieł tego samego autora lub dzieła różnych osób, które jednak mają jakąś wspólną cechę, albo ruch, do którego należą, kontekst, w którym powstały, albo dlatego, że są uznanymi postaciami, albo dlatego, że ich dzieła stały się „klasykami” z różnych okresów. Książki te są zazwyczaj drogie ze względu na jakość oprawy i druku. Zazwyczaj są one kolorowe i drukowane na błyszczącym papierze. Dodatkowo, ich okładki są twarde i ciężkie, dzięki czemu wnętrze książki jest trawłe.

Książki referencyjne

Znane również jako książki „referencyjne”, są to prace, do których czytelnicy zwracają się w celu uzyskania konkretnej informacji. Innymi słowy, nie są one przeznaczone do dłuższego czytania, ale do wyjaśnienia konkretnej wątpliwości. Przykładem takiej książki może być słownik, który służy do wyszukiwania znaczenia danego słowa. Albo encyklopedię, aby zrozumieć pewne pojęcie. Generalnie informacje są ułożone pionowo, co ułatwia ich szybkie przeglądanie.