Poezja rosyjska XIX i XX wieku – poznaj głównych przedstawicieli!

Literatura rosyjska może pochwalić się wieloma wybitnymi poetami. Popularność poezji rosyjskiej na świecie bierze się być może z próby zrozumienia tak zwanej rosyjskiej duszy. 

Trudno jednak ją zrozumieć w oderwaniu od rosyjskiej historii. Poezja i historia są ze sobą mocno splecione.

Poeci rosyjscy XIX wieku

Pierwsze skojarzenie z rosyjskim romantyzmem – Aleksander Puszkin. Pisał wierszem bardzo różne utwory. Jego Bajkę o rybaku i rybce znają polskie dzieci. Wielka dzieło, poemat dygresyjny Eugeniusz Oniegin,  nadal zachwyca i pokazuje uniwersalne ludzkie zachowania. Twórczość Puszkina zainspirowała też kompozytora Piotra Czajkowskiego do napisania znakomitych oper. Warto też sięgnąć po biografię Puszkina, poznać niezwykłą historię jego rodziny i dramatyczne wydarzenia z jego życia. W portalu poet.pl znajdziesz jeszcze więcej informacji na temat Aleksandra Puszkina.

Nieco w cieniu Puszkina pozostaje kolejny przedstawiciel romantyzmu – Michaił Lermontow. Zdecydowanie mniej znany poza Rosją, lecz ceniony w ojczyźnie. Jego wiersze określane są jako melancholijne, refleksyjne, plastyczne. Słowami malował tajemnicze obrazy Kaukazu. Jego twórczość nierozerwalnie związana jest z jego tragicznym życiem, w które zaplątał się też Puszkin.

Rosyjscy poeci XX wieku

Najpierw carska cenzura, potem stalinowska i radziecka kontrola słowa miały ogromny wpływ na twórczość rosyjskich poetów. Nie wszyscy się poddali. Dwie poetki i dwóch poetów-bardów wpłynęło na Rosjan w znaczący sposób.

Anna Achmatowa i Marina Cwietajewa – dla krytyków literackich najwybitniejsze rosyjskie poetki XX wieku. Achmatowa i jej Requiem to poetycki zapis stanu duszy milionów rosyjskich matek w czasach stalinowskiego terroru.  Utwory Cwietajewej wypełnia niespełniona miłość, śmierć i rozedrgane emocje. Znajomość biografii obu poetek pozwala lepiej zrozumieć opisywane przez nie emocje. Także w ich życiu historia odegrała ogromną rolę.

Bułat Okudżawa i Włodzimierz Wysocki są nazywani największymi bardami XX wieku.  Ich zaangażowane teksty dawały ludziom energię i nadzieję. Autorskie wykonania miały niezwykłą moc. Sale koncertowe były wypełnione do ostatniego miejsca. Do dziś ich utwory są popularne i wielu młodych artystów ma je swoim repertuarze. Przemyślenia poetów są nadal aktualne i pokazują ludzką naturę. Ballada o głupcach Okudżawy lub Nie lubię Wysockiego, wzbudzają refleksje o relacjach między ludźmi.

Podsumowanie artykułu o poetach rosyjskich

Znakomitych poetów rosyjskich jest wielu. Warto wymienić kilku wybitnych, którzy znani są też na świecie:  Osip Mandelsztam, Aleksander Błok, Włodzimierz Majakowski, Iwan Bunin, czy Siergiej Jesienin. Ich style pisania bardzo różnią się od siebie. Warto poszukać wśród nich poety, który przypadnie do serca.