Jak napisać streszczenie książki

Streszczenie książki jest dobrym sposobem na przećwiczenie naszych umiejętności pisania. Jest to również dobry sposób, aby przejrzeć to, co czytamy, lepiej to zrozumieć i ustalić, co nam pozostało po danej lekturze. Dlatego wykonywanie streszczeń jest powszechną praktyką w świecie nauczania.

Pisanie streszczeń daje czytelnikowi skondensowane wyobrażenie o głównych cechach książki. Podsumowując książkę, jesteśmy w stanie wybrać ważne argumenty tekstu i dokonać ich syntezy w kilku akapitach. Za podsumowanie uznaje się około 300 słów, w zależności od złożoności i długości tekstu oryginalnego.

Pierwszym krokiem w napisaniu dobrego streszczenia jest przeczytanie tekstu tyle razy, ile jest to konieczne. Ma to na celu zrozumienie ogólnej koncepcji i umiejętność rozróżnienia pomiędzy kluczowymi punktami, które powinny wystąpić, a szczegółami, których może brakować, jak również zrozumienie intencji i celu autora w książce.

Jak napisać streszczenie książki w 7 krokach:

Rób notatki, kiedy czytasz – w ten sposób będziesz śledzić każdy szczegół, który uważasz za ważny i nie zapomnisz niczego przy podsumowaniu.

Wymień głównych bohaterów – jedna rzecz, która zawsze jest przydatna, to stworzenie listy wszystkich bohaterów, których znajdziesz w książce. Zapisz ich imię i nazwisko, ich rolę w historii i czy są postacią główną czy drugorzędną. Dzięki temu unikniesz konieczności wracania do lektury, aby sprawdzić, kim są poszczególne osoby, pomoże Ci to dokładniej je przeanalizować i wiedzieć, jak rozróżnić ich rolę w fabule.

Ułóż najważniejsze wydarzenia w tekście zarówno chronologicznie, jak i według ich ważności. Dzięki temu podsumowanie będzie spójne i nie będzie ignorować żadnych ważnych faktów.

Określ główny punkt każdego rozdziału, aktu lub sekcji książki – jeśli książka ma zbyt wiele rozdziałów, podziel tekst na części i określ, co było głównym wydarzeniem każdej części. Jeśli nie jesteś pewien, jak podzielić książkę, skorzystaj z zasady trzech podstawowych aktów: początku, rozwoju i końca.

Opisz głównych bohaterów i ich znaczenie w tej historii – wymień nazwy najważniejszych postaci oraz opisz ich cechy fizyczne i wewnętrzne.

Zakończ swoje podsumowanie argumentując, jaka była główna idea twojego tekstu i dlaczego. Wyjaśnij wartość głównych bohaterów do ogólnej fabuły i co było najważniejsze, jaki wpływ miała na ciebie lektura.